Home / Tag Archives: ניהול עסק

Tag Archives: ניהול עסק

תהליך עבודה נכון כאמצעי לניהול העסק

בפרוס שנה חדשה, בעל העסק נוהג לחבוש כובע רחב שוליים ולהתאימו למגוון התפקידים שעליו לבצע: בקרה על תקציב העסק, ניהול קשרי לקוחות, ניהול החלטות, משימות, תשלומים לעובדים בכירים וזוטרים וזו רק ההתחלה. תהליך עבודה נכון המתבסס על ניהול משימות בצורה אפקטיבית, הוא הא"ב של ניהול העסק בצורה יעילה. האם ידוע …

Read More »

רישום הוצאות+הכנסות ושמירת הנתונים

תוכנות מחשב רבות מאפשרות זאת בצורה חינמית ופשוטה, כדאי מאוד לבצע זאת, גם אם אתם לא בעלי עסק ואתם רק מנהלים כלכלת בית נכונה, או יותר נכון רוצים לנהל את כלכלת הבית בצורה נכונה.

Read More »

ניהול כספים עצמאי בין בני זוג

בני זוג רבים נוטים לנהל חשבון בנק משותף מה שמוביל לפיקוח לא נכון ולא יעיל על תזרים המזומנים לתוך החשבון ולחוץ החשבון. ההמלצה היא לנהל 2 חשבונות כך שחשבון אחד ינהל הוצאות מסוימות והחשבון הנוסף הוצאות אחרות.

Read More »