Home / חיסכון / קופות גמל קרן פנסיה וקרן מנהלים מצא את ההבדלים

קופות גמל קרן פנסיה וקרן מנהלים מצא את ההבדלים

קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים הם שלושה מאפיקי החיסכון הפנסיוני המיועדים לצרכי חיסכון לגיל פרישה. בשורות הבאות תוכלו למצוא מידע כלל אודות כל אחד ואחד מהם ולהתרשם מההבדלים השונים ביניהם.

קרנות פנסיה

קרנות פנסיה הן אפיק חיסכון המיועד לגיל פרישה, וזאת למטרות קבלת קצבה חודשית עם הגיעו של החוסך לגיל פרישה. קרנות הפנסיה מעמידות לרשות החוסך קצבה חודשית המשולמת לאורך כל חייו, וגם לאחר מותו של המבוטח, שאריו ממשיכים לקבל קצבה חודשית עד מותם. בקרנות הפנסיה נכללים כיסויים למקרה נכות ומוות.

קופות גמל

קופת גמל מהווה אפיק פנסיוני נוסף לחיסכון לגיל פרישה, אך בניגוד לביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, קופות הגמל אינן עתידות לשלם לחוסך באמצעותן קצבה חודשית לאחר גיל פרישה, אלא משיכת כספי החיסכון כסכום חד פעמי, וזאת בהתייחס לכספי החיסכון אשר הצטברו בקופה עד לשנת 2008. כל הכספים אשר הצטברו בקופת החיסכון משנת 2008, ניתנים לתשלום באמצעות קצבה חודשית וזאת במידה והם מועברים במועד הפרישה לאפיק חיסכון אחר המאפשר זאת. כמו כן, קופות הגמל אינן כוללות בתוכן רכיב ביטוחי.

ביטוחי מנהלים

ביטוחי מנהלים הידועים גם כקרן מנהלים, הם למעשה תוכניות ביטוחי חיים המשלבות בתוכם מסלולי חיסכון, וכפועל יוצא מכך, ביטוחי המנהלים מהווים סוג נוסף של אפיק פנסיוני לגיל פרישה. בדומה לקרנות הפנסיה, גם ביטוחי המנהלים כוללים בתוכם מרכיבי כיסוי ביטוחיים כגון: כיסוי בפני נכות ואובדן כושר עבודה, כיסוי מפני מוות ועוד. ביטוחי המנהלים נועדו לצורך קבלת קצבה חודשית לאורך כל החיים של החוסך מהגיעו לגיל פרישה.

ההבדלים בין קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים

ההבדלים בין קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים באים לידי ביטוי בין היתר במנגנוני הביטוח הנלווים אליהם. בעוד בקופות הגמל וקרנות הפנסיה, מנגנון הביטוח פועל בהתאם לביטוח הדדי של כלל עמיתי הקרן או הקופה, בביטוח המנהלים פועל מנגנון ביטוחי בו חברת הביטוח היא זו הנוטלת את הסיכון הביטוחי. הבדל נוסף בא לידי ביטוי במרכיבי הביטוח הנלווים לכל אחד מהאפיקים, ובעוד בקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים קיימים כיסויים ביטוחים המגנים על כספי המבוטח מפני נכות, אובדן כושר עבודה או נכות, בקופות הגמל כיסויים אלו אינם קיימים, אך יחד עם זאת, לרשות החוסך באמצעותן עומדת האפשרות לרכוש כיסויים ביטוחיים אלו בנפרד.

הבדל נוסף בא לידי ביטוי בחיתום הרפואי לו נדרשים המבוטחים לביטוחי המנהלים. בקרנות הפנסיה וקופות הגמל לא נדרש הליך של חיתום רפואי, אך יחד עם זאת חשוב לזכור שבקרנות הפנסיה קיימת תקופת אכשרה הנמשכת כחמש שנים מרגע הצטרפות החוסך לקרן. במהלך תקופה זו, העמית בקרן הפנסיה איננו מכוסה בכל הרכיבים הביטוחיים.

About nimrod

Check Also

משכנתא או שכירות

האם עדיף לשלם משכנתא או לשלם שכירות?

שאלה שעולה בשלב זה או אחר אצל רוב הישראלים היא האם כדאי לרכוש דירה או …