Home / טיפים להצלחה / באילו מיומנויות צריך לאחוז רואה חשבון?

באילו מיומנויות צריך לאחוז רואה חשבון?

  • יכולת עסקית – על מנת שרואה חשבון יהיה אפקטיבי בתפקיד הזה, הוא נדרש להבין את הפונקציות האלמנטריות של החברה, כדי שיוכל לנתח ולפרש באופן מדויק נתונים פיננסיים. איש הקשר של החברה, בתפקיד מפתח, יספק הקשר למידע הכספי עמו רואה חשבון עובד על בסיס יומי.
  • אוריינות מחשבים – בעלי מקצוע בתחום של ראיית חשבון נדרשים להיות מסוגלים להשתמש בתוכנות של הנהלת חשבונות מתקדמות ובכלים מבוססי מחשב אחרים, על מנת שיוכלו לעבוד באפקטיביות.
  • מיומנויות אנליטיות – איסוף וניתוח נתונים פיננסיים מהווה חלק ניכר מההתחשבנות והינו היבט משמעותי בזיהוי של דפוסים ושל בעיות פוטנציאליות. בעצם, ביצוע הלכה למעשה של ניתוח נתונים לתחום החשבונאות מהווה מגמה מתפתחת בענף שצפויה להיות בעלת השפעה הולכת וגוברת בעתיד.
  • מיומנויות תקשורת – רואי החשבון צריכים להיות מסוגלים להקשיב במלוא הקשב שלהם ללקוחות, על מנת שיוכלו לאסוף במדויק עובדות ונתונים מהם. על רואי החשבון אף להיות מסוגלים לבטא בבירור את התוצאות של עבודתם ולהציג את ממצאיהם בדו"חות בכתב.
  • מיומנויות מתמטיות – קיימת תפיסה מוטעית אשר הינה שכיחה ביותר ומקורה בזאת שרואה חשבון נדרש להיות טוב במתמטיקה, על מנת לעבוד במקצוע שלו. אמת ויציב בעובדה כי כישורי מתמטיקה משמעותיים כדי לנתח, להשוות ולפרש נתונים ונתונים; ברם, מיומנויות מתמטיות מורכבות לא נדרשות לרוב על מנת להפוך לרואי חשבון.

מה הינה התחזית העתידית של רואה חשבון ?

חשבונאות נחשבת כמשלח יד מבוקש, שמלווה במשכורות מרשימות ומציאה בקלות משרות שתואמות את הכישורים. על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה נמצא, כי העסקת רואה חשבון תצמח מהר מן הממוצע בכל המקצועות, בשיעור של כעשרה אחוז בין השנים 2020 ל -2026. רוב החברות מבקשות כי מועמדים יהיו לפחות בעלי תואר ראשון בחשבונאות או תחום קשור אחר, כמו לדוגמה – פיננסים וניהול חשבונאות. עוד אישורים עדיפים במקרים רבים; החזקת התעודות הללו עשויה לעזור בשיפור הסיכויים של מחפש עבודה. ככאלה, המון בעלי מקצוע בתחום הנהלת החשבונות בוחרים להיות רואי חשבון, באמצעות השלמת הליך הרישוי, אשר מנוהל באמצעות איגוד רואי החשבון המקצועיים הבין לאומיים.

השימוש הרב של רואה חשבון באוטומציה חשבונאית –

התוכנות של הנהלת חשבונות אוטומטיות משפיעות יותר ויותר בענף. בעצם, על פי סקר שבוצע בעת האחרונה נמצא, כי מנהלי חשבונות ורואי חשבון משקיעים בממוצע שמונים וחמישה אחוזים מזמנם במשימות שיש בהן פוטנציאל של אוטומציה. אין הדבר מעיד על כך כי רואה חשבון יוחלף על ידי מכונות. במקום זה, עשיית השימוש המוגבר באוטומציה משמעותה כי רואי החשבון יבזבזו פחות זמן במשימות ידניות כגון – הזנת נתונים ויותר זמן בניתוח משמעותי.

המאמר באדיבות עמוס כץ רואה חשבון.

About nimrod

Check Also

חברת נקיון משרדים

איך חברת ניקיון משרדים תורמת להצלחת העסק שלכם?

משרד נקי מונע תחלואה  תנאי עבודה סביבתיים שאינם הולמים עסק שרוצה להרוויח קרי אבק על …