Home / חדשות / אליעד שרגא- מינויו של פרופ’ שריג אינו ראוי וניתן לפסילה עפ”י חוק

אליעד שרגא- מינויו של פרופ’ שריג אינו ראוי וניתן לפסילה עפ”י חוק

10.9.14 ט”ו באלול תשע”ד

הודעה לתקשורת

בעקבות מינויו של פרופ’ עודד שריג לתפקיד בכיר בקבוצת “אליהו”

איכות השלטון וח”כ זהבה גלאון:

מינויו של פרופ’ שריג אינו ראוי וניתן לפסילה עפ”י חוק

התנועה לאיכות השלטון יחד עם ח”כ זהבה גלאון פנו היום (יום ד’) לממונה על שוק ההון, דורית סלינגר ולמשנה ליועמ”ש, אבי ליכט בקריאה להפעיל סמכותם כדין ולהתנגד למינויו הטרי של פרופ’ שריג לתפקיד בכיר בקבוצת אליהו

 

התנועה לאיכות השלטון וחברת הכנסת זהבה גלאון מפרטות לממונה על שוק ההון ולמשנה ליועמ”ש את הסיבות בשלהן יש להתנגד באופן נחרץ למינויו של שריג, הן לקבוצת אליהו והן לקבוצת מגדל, וכיצד החוק מחייב את פסילתו.

התנועה לאיכות השלטון וח”כ זהבה גלאון מדגישות כי הקשר בין פרופ’ שריג כממונה על שוק ההון לבין חברת “מגדל” וחברת “אליהו” היה קשר רב-מימדים: פיקוח, בקרה, בחינת תלונות, תפקידי חקירה ואפשרות הטלת קנסות מנהליים. יתרה מזאת, פרופ’ שריג קיבל את כל החלטותיו, ובראשם ההחלטה המכוננת למתן היתר השליטה על חברת מגדל, תוך הפעלת שיקול דעת נרחב ולמרות נסיבות, שלדעת התנועה וח”כ גלאון ראוי היה שישללו מתן היתר כזה.

זאת ועוד, תקופת הצינון בת השנה הקבועה בסעיף 4 לחוק הצינון כבודה במקומה מונח; אולם אין בה כדי לגרוע מאפשרות תחולתו של סעיף 2, אשר חל גם בעניינו ומרחיב את התקופה האמורה. זאת, לשם הגשמת את תכליות דיני הצינון, ובפרט למנוע מראית עין שתפגע הן בשירות הציבורי והן באמון הציבור בו.

אליעד שרגא התנועה וח”כ גלאון מדגישות כי שנים ארוכות ישנו כרסום מתמשך באכיפת דיני הצינון והחלשה מתמדת של תכליות הגבלות לאחר פרישה. מצב זה פוגע קשות באינטרסים ציבוריים חיוניים, יוצר אוירה של ציפייה בקרב עובדי ציבור לתפקידים מתגמלים במגזר הפרטי לאחר פרישתם, דבר שעלול להביא לפגיעה בטוהר המידות ולפגיעה באמון הציבור ברשויות.

עו”ד צרויה מידד לוזון, היועצת המשפטית של התנועה לאיכות השלטון: “המדובר בדוגמא יוצאת דופן וראשונה מסוגה, במסגרתה רגולטור, שקיבל החלטה כה משמעותית בנוגע לגוף מסוים, מבקש כעבור זמן קצר ביותר, לעבור לכהן בתפקיד בכיר באותו הגוף בדיוק או בגוף השולט בו. דיני הצינון נועדו למנוע בדיוק מינויים כאלו, היוצרים אוירה של קח ותן בשירות הציבורי. חיוני להציב נורמה ברורה ומאוזנת שתמנע את תופעת הדלת המסתובבת”.

ח”כ זהבה גלאון, ראשת מרצ: “ההחלטה למנות את עודד שריג למנכ”ל מגדל היא שערורייתית, ומהווה דוגמא מכוערת ליחסי הון-שלטון, ולשיטת היד-רוחצת-יד שהפכה למקובלת בין בכירי הרגולציה הכלכלית לבין בעלי ההון הגדולים במשק. בתור התחלה יש למנוע את מינויו של שריג, ובהמשך יש לדאוג שתופעות כאלה לא יישנו. על הממשלה לאמץ הצעה שהגשתי בשיתוף התנועה לאיכות השלטון לתיקון חוק הצינון, לפיה בכירים שיעברו לעבוד במונופולים או בקבוצות ריכוז במגזר הפרטי יהיו חייבים בתקופת צינון של שלוש שנים במקום שנה.”

 

About nimrod

Check Also

הוועד העולמי- כיצד ניתן לעבור ניתוח מציל חיים כאשר יש מחסור באמצעים?

  החיים, ללא ספק טומנים בתוכם לא מעט הפתעות, חיוביות וגם שליליות. לצערנו הרב, בלא …